Foto: Scanpix

Lagar och regler

Runt 70 000 personer berörs direkt av att regeringen den 1 juli ändrar reglerna för sjukförsäkringen. De har varit sjukskrivna i mer än ett år, som är den nya gränsen för när sjukpenningen upphör. Den som är sjukskriven kan dock ansöka om förlängd sjukpenning i högst 550 dagar. Men då blir ersättningen 75 i stället för 80 procent. För att snabbare få tillbaka sjukskrivna i arbete inför regeringen samtidigt kontrollstationer för att bedöma den sjukskrivnes arbetsförmåga. Efter tre månader prövas om den sjuke kan sköta andra arbetsuppgifter på sitt jobb och efter sex månader kan det bli aktuellt att ta ett jobb hos en annan arbetsgivare.

För att få fler i jobb införs också möjligheter för fängelsedömda att få nystartsjobb. Dessutom ska nyanlända svenskar kunna vara kvar längre tid än i dag på sitt instegsjobb. De flesta som är med i a-kassan kan se fram emot lägre avgift efter juli. Det är den starkare kopplingen mellan arbetslöshet och avgift som ger utslag när arbetslösheten sjunker. För de flesta innebär det runt en hundring i månaden. Socialdepartementet står för många av nyheterna som berör i vardagen. Till exempel får nyblivna föräldrar sätta sig in i reglerna för jämställdhetsbonus och vårdnadsbidrag och tandvårdsreformen gör dyra behandlingar billigare.

Konsumenter som känner sig påhoppade av aggressiva försäljare kan i framtiden hänvisa till den nya marknadsföringslagen. Där förbjuds exempelvis upprepade och oönskade kontakter per telefon. I den nya lagen svartlistas också 31 affärsmetoder, bland annat vissa lockerbjudanden. Telefonoperatörer ska efter den 1 juli tillhandahålla två särskilda spärrtjänster utan att ta extra betalt för dem. Det handlar om att abonnenter ska kunna spärra sitt abonnemang om kostnaden överskrider en förutbestämd kreditgräns och att det ska gå att spärra telefonabonnemang mot uppringning av vissa nummer och samtal.