Hästar

Ella och Nellys hästar är New Forestponnyer, en ras som härstammar från södra England.
Hästar är en av världens äldsta levande däggdjur och finns i hela världen. De är gräsätare, väger från 100 till 900 kilo och kan bli uppemot 40 år gamla. Hästar delas in i grupper som varmblod och kallblod. Detta syftar inte på temperatur utan på hästarnas temperament, varmblod har livligare temperament medans kallblod har ett lugnare.