Nu ska föroreningar i marken åtgärdas

BROBY Föroreningar hittades i samband med grävarbeten vid Bandydammen. Nu meddelar kommunen att det rör sig om begränsade halter och att åtgärder kommer att vidtas under de närmaste veckorna.

Norra Skåne rapporterade om föroreningarna i början av februari. I samband med att en ny detaljplan i anslutning till Bränneriet i Broby togs fram hittades föroreningarna i marken, där tio nya marklägenheter har byggts.
– Det handlar om höjda halter av PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och koppar, sa mark- och exploateringschef Henrik Arvidsson till Norra Skåne.
Han sa också att kommunen såg allvarligt på problemet, men att det på kort sikt inte fanns någon risk med att bo och vistas på området.

Undersökningar har nu gjorts som visar att det rör sig om begränsade halter av föroreningar i marken på avgränsade delar. Det har vidare konstaterats att det ska vara relativt enkelt att förhindra spridning av föroreningarna och säkerställa en bra och säker boendemiljö.
Utifrån utredningen vidtar kommunen nu åtgärder som innebär att massor byts ut på delar av tomterna. Arbetet ska påbörjas under denna vecka, enligt planen.

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...