Ett tveksamt svenskt rekord att sätta

Swedbank slår svenskt rekord i en gren man inte vill vinna: penningtvättsböter. Banken blir fyra miljarder fattigare efter att Finansinspektion (FI) utmätt straffavgiften för Swedbanks affärer i Baltikum.
Erik Thedéen, generaldirektör för FI, säger att Swedbank medvetet har undanhållit information från Finansinspektionen som skulle ha visat på allvaret och omfattningen av problemen med penningtvätt. Banken har ljugit och styrelsen har inte varit tillräckligt insatt i vad som pågått. En olyckligt kombination av korruption och kompetensbrist.
Thedéen kritiserar koncernledningen och menar att en stor del av ansvaret hamnar på högsta nivå. Aktiespararnas Joacim Olsson menar också att en stor del av ansvaret hamnar på den förra vd:n Birgitte Bonnesen. Det finns två alternativ: banken har varit misskött, eller Bonnesen har varit medveten om skumraskaffärerna och valt att titta bort. Båda är katastrof.
Finansinspektionen har kunnat utmäta så höga böter på grund av en regeländring som säger att den har rätt att döma ut sanktionsavgifter på upp till en tiondel av bankens intäkter. Vid tidigare tillsynsärenden har bankerna inte fått några straffavgifter alls, trots att myndighetens egna experter larmat om pengatvätt, eller otillräckliga rutiner för att avvärja det. Finansinspektionen har varit så flat att den i praktiken varit verkningslös. Swedbank har fått så här höga böter på grund av pressen från omvärlden och från amerikanska myndigheters hot om vite. Myndigheten har tagit för lite ansvar för sent, vilket är mycket allvarligt. Man borde ha straffat Swedbank för att oegentligheter begåtts, inte för att man kände sig tvungen att leverera.
Vi är inte den typen av bank, sade Birgitte Bonnesen när hon fick frågor om Swedbanks roll i pengatvätt via Baltikum. Tyvärr var Swedbank precis den typen av bank. Swedbank har bolagsstämma 26 mars. Med detta och småföretagarkunder som hotas av konkurs lär de inte ha svårt att hitta diskussionsämnen.

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...