Stormen Laura fällde en hel del skog i Göinge-trakterna. FOTO: SUSANNE GÄRE

Stormen Laura fällde 500 000 m³

Osby/Östra Göinge Ungefär 500 000 kubikmeter skog fälldes av stormen Laura den 12-13 mars, visar de första inventeringarna. Värst drabbade är områden som samtidigt är högriskområden för granbarkborre i södra Sverige.

Skogsstyrelsen och skogsbruket i södra Sverige bedömer att ungefär 500 000 kubikmeter skog fälldes av stormen Laura som drog fram över södra Sverige den 12–13 mars. Värst drabbade är södra Kalmar län och Blekinge län men även delar av Kronoberg, Halland och norra Skåne berörs.
– Det är förhållandevis små skador jämfört med många andra stormar vi haft tidigare år, men eftersom det rör områden som redan är hårt drabbade av granbarkborre är läget ändå allvarligt. Det är viktigt att även enstaka vindfällen av gran som fallit tas om hand för att inte angreppen ska förvärras, säger Mats Carlén, regional skadesamordnare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.
Stormen Lauras framfart, tillsammans med tidigare mindre stormar i vinter, gör att det nu ligger spridda skurar av träd på många platser i södra Sverige. Störst skador finns vid hyggeskanter och i anslutning till tidigare avverkad skog.
Liggande träd är mycket attraktiva för granbarkborren. Många vindfällen innebär att granbarkborrarna kan föröka sig i högre utsträckning och då ökar risken för angrepp på stående träd. Enligt de regler som finns i skogsvårdslagen för bekämpning av skadliga insekter måste virket vara ute före 1 juli i södra Sverige. Eftersom de nu drabbade områdena ingår i ett så kallat bekämpningsområde mot granbarkborre får högst tre kubikmeter vindfällen av gran lämnas kvar inom ett hektar.
– Skogsägare behöver se över sin skog så snart som möjligt Om det är enstaka granar kan ett alternativ vara att ta bort barken på träden eftersom det minskar risken för angrepp, säger Mats Carlén.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...