Foto: Anders Wiklund / TT / Kod 10040

Viruskarantän ökar risken för våld i hemmet

Inrikes När smittrisken tvingar fler att vara hemma ökar riskerna för kvinnor och barn i utsatta relationer.
– Våldet går inte i karantän, snarare tvärtom, säger Olga Persson, generalsekreterare på jourorganisationen Unizon.

Fakta: Jourer och stödlinjer

(TT)

Kvinnojourer finns runt om i landet. Via Unizon och Roks kan du hitta en jour i ditt område.

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt och nås på: 020–50 50 50. Där kan du få råd och stöttning eller bara någon som lyssnar på dig.

Samtal till Bris är anonyma och kan göras på: 116 111

Det finns också stöd att få för den som utövar våld. Telefonlinjen Välj att sluta 020–555 666 drivs av länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum i Stockholm.

Om du oroar dig för en vän, våga fråga, men gör det när vännens partner inte är i närheten. Ställ så raka och tydliga frågor som möjligt ”Slår han/hon dig?”, ”Är du rädd?”.

Källa: Unizon, Roks, Bris med flera

Även om äldre är den grupp som är mest känslig för smittan har virusets utbredning fått följder för en annan grupp i samhället, kvinnor och barn i våldsamma relationer.

– Vi ser på våra kvinnojourer att kvinnorna inte kommer till jouren, att förövarna använder tiden av karantän och exil till att kunna utöva det våld de redan gör. Man säger att ”nu får du inte gå ut på grund av corona”, säger Olga Persson.

Flera faktorer har skapat den pressade situationen. Bland annat att vuxna jobbar hemifrån och att skolor och delar av samhället stänger. Om grundskolorna också skulle stänga skulle situationen förvärras ytterligare för de barn som redan upplever hemmet som en otrygg plats. Förövare utnyttjar nedstängningen av samhället, varnar kvinnojourerna.

– Vid isolering ökar våldet, säger Olga Persson.

I torsdags meddelade Folkhälsomyndigheten att rekommendationen att jobba hemifrån nu gäller hela Sverige.

Enligt Persson är krissituationer, med exempelvis stress och ekonomisk orolighet, faktorer som ökar risken för att män utsätter sina närstående för våld. Coronapandemin tycks vara en sådan typ av kris.

Krissituationen kan även göra att människor drar sig undan och inte söker hjälp. Och det är något man oroar sig för på Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS).

–Vi är rädda att kvinnor själva tycker att de inte ska belasta samhället nu. Kvinnor är ibland bäst i världen på att tycka att ”inte ska just jag”, så man drar sig undan, säger ordförande Jenny Westerstrand.

– Om det blir så, så rustar vi våra jourer runt om i landet för att finnas tillgängliga för barn och unga som antingen kommer att utsättas för våld under den här isoleringstiden, eller utsättas för våld av andra vuxna på nätet, säger Olga Persson.

Hon tycker att det pratas för lite om situationen för våldsutsatta kvinnor och barn.

– Jag tycker absolut det saknas ett fokus på riskgruppen kvinnor och barn. Det är otroligt viktigt att politiken gör väl avvägda beslut utifrån olika expertkunskaper, säger Olga Persson.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) håller med.

– Det vi vet är att mer tid i hemmet innebär en större utsatthet för våld. Vi ser det vanligtvis när det gäller skollov, vi har barn som inte vill ha jullov därför att hemmet inte är en trygg plats, säger hon.

Nu skalar man upp verksamheten på kvinnojourerna och Bris utökar sina telefontider. Samtidigt satsar januaripartierna nya resurser för att öka barns trygghet och stoppa våld i nära relationer, skriver Centerpartiet i ett pressmeddelande. Ett belopp på 75 miljoner kronor ska gå till kommunernas och regionernas arbete för en ökad trygghet.

”Det är till alla de vuxna som möter utsatta barn i deras vardag som resurser behöver gå, så att fler får kunskap att ingripa”, säger Anders W Jonsson (C) i pressmeddelandet.

Fakta: Jourer och stödlinjer

(TT)

Kvinnojourer finns runt om i landet. Via Unizon och Roks kan du hitta en jour i ditt område.

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt och nås på: 020–50 50 50. Där kan du få råd och stöttning eller bara någon som lyssnar på dig.

Samtal till Bris är anonyma och kan göras på: 116 111

Det finns också stöd att få för den som utövar våld. Telefonlinjen Välj att sluta 020–555 666 drivs av länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum i Stockholm.

Om du oroar dig för en vän, våga fråga, men gör det när vännens partner inte är i närheten. Ställ så raka och tydliga frågor som möjligt ”Slår han/hon dig?”, ”Är du rädd?”.

Källa: Unizon, Roks, Bris med flera