Ytterligare ett tråkigt rekord som slås

Enligt Arbetsförmedlingen har varseltakten nu gått om den under finanskrisen. Hitintills har drygt 18 300 personer varslats under mars och då är ännu inte alla ärenden registrerade. Bara mellan 16-22 mars varslades nästan 14 000 personer. Även om inte alla varsel leder till uppsägningar är det mycket oroande. Med största sannolikhet har varken viruset eller den ekonomiska oron nått sin kulmen och det finns anledning att tro att ett stort antal människor verkligen kommer att förlora jobbet. Hårdast drabbade är de inom hotell- och restaurangbranschen, vilket är extra tråkigt då de kan få svårt att hitta annat arbete med den bakgrunden om vi går mot hårda tider.
Det sammanfaller med att Arbetsförmedlingen skurit ner, från början med siktet på en omstrukturering. Givetvis blir det en problematisk kombination och det är begripligt om Arbetsförmedlingen inte kan leverera insatser med full kapacitet. Man kan också fråga sig vad dessa insatser skulle vara: försvinner gästerna så försvinner jobben. Vi kan inte förvänta oss att en hel bransch skolar om sig, eller sätter sig i pysselsättning och CV-skola.
Vi upplever något unikt: en global pandemi som slår hårdare än säsongsinfluensa och som vi inte har någon immunitet mot. Ingen blir arbetslös frivilligt. På grund av antalet arbetssökande framöver och på grund av de extraordinära omständigheterna bör Arbetsförmedlingens insatser se annorlunda ut riktade mot den här gruppen. De bör till en början få ut sin ersättning och inte behöva ägna sig åt de checklistor som arbetslösa får hålla på med för att bli berättigade till ersättning. Finns det inga jobb kan vi inte hemsöka tusentals personer med krav på att omedelbart försöka bli telefonförsäljare för att klara försörjningen. Den medkänsla vi måste visa för att ta oss igenom själva viruset och dämpa smittorisken måste tillämpas på arbetsmarknadsåtgärder för dem som förlorar försörjningen på grund av viruset.

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...