Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog Folkhälsomyndigheten och Johanna Sandwall krisberedskapschef på Socialstyrelsen under den dagliga pressträffen om coronasituationen. Foto: Jonas Ekströmer / TT

”Viktigt att fortsätta med idrott för unga”

Inrikes Antalet smittade av coronaviruset i Sverige är uppe i närmare 2 300 personer. Antalet avlidna är 36. Men Sverige ska inte stänga. Tvärtom är det viktigt att ungdomar fortsätter med idrott.
Det är budskapet från Folkhälsomyndigheten vid dess pressträff i eftermiddag.

Biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten inledde med dagsläget: Hittills har Sverige haft 2 272 bekräftade fall av coronavirus och 36 avlidna samt smittspridning i allt fler regioner. Det sker dock ingen stor ökning i Stockholm.

340 000 fall har rapporterats i världen och Europa står för en allt större andel, säger Anders Wallensten.
Endast bordsservering
Vid en tidigare pressträff i dag gavs beskedet att endast bordsservering blir tillåtet på restauranger, barer och kaféer.

Däremot kommer skidanläggningarna att få hålla öppet under påskhelgen och Anders Wallensten säger att det är viktigt att idrottsrörelsen fortsätter med ungdomsverksamhet.

Det är inte så att vårt land ska stänga ned helt nu. Det är synnerligen viktigt för all ungdomsidrottsverksamhet, att de fortsätter med sin verksamhet, säger Wallensten.
Myndigheterna har tagit fram rekommendationer för hur verksamheten ska kunna fortsätta att bedrivas på ett säkert sätt. Det handlar exempelvis om att förlägga träningar utomhus och städa mer frekvent.

Från Socialstyrelsen var budskapet att regionerna måste vara solidariska.

Det pågår ett intensivt arbete i regionerna och kommunerna för att tillgodose den skyddsutrusning som behövs, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen.
Nu är det solidaritet som gäller och man måste agera nationellt, säger hon.

Det finns ingen region som rapporterar ett överskott av material men vi måste hitta en form för att använda resurserna.
Att nå ut till alla grupper i samhället är en stor utmaning, konstaterar Morgan Olofson från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En sådan grupp är personer med annat modersmål än svenska.

Det är ett otroligt viktigt arbete att nå ut till var och en, säger Olofson och berättar att myndigheterna bland annat använder sociala medier aktivt.
Vi kommer också att inleda ett fördjupat samarbete med civilsamhället, bland annat pensionärsorganisationer, kyrkor, trossamfund och idrottsrörelser.
Tillsammans skyddar vi Sverige och varandra.