Familjefrid en tjänst mindre

Hässleholm

Socialnämnden har avslagit en begäran om att en vakant tjänst som behandlare med inriktning mot stöd i våldsutsatthet tillsätts. Beslut togs i nämnden i juni 2019 att två av familjefrids fyra tjänster skulle inriktas på utredning och myndighetsbeslut för våldsutsatta vuxna. Två tjänster gjordes om till behandlartjänster och knöts till individ- och familjesupporten. Den ena av de två tjänsterna som gjordes till behandlartjänster hade inriktning på samordning av
familjefridsarbetet i Hässleholm. Det nu aktuella ärendet avser en besparing av den behandlartjänst som även innehöll samordningsuppdragen.
– Ur ett medarbetarperspektiv innebär det att den tjänst som arbetar med våldsutsatta kommer att förstärkas av att övriga medarbetare på enheten också kommer att ha möjlighet att ta uppdrag. Kompetensen kommer att breddas och fördelas till fler. Vi blir mer flexibla, förklarar Robin Gustavsson, KD, ordförande i socialnämnden.

Dagens fråga

Äger du ett våffeljärn?

  • Ja (85%, 248 Röster)
  • Nej (15%, 44 Röster)

Antal röster: 292

Loading ... Loading ...