Foto: Johan Nilsson / TT

Region Skåne kallar till presskonferens

Skåne Klockan 13.00 direktsänder Region Skåne en presskonferens med anledning av den rådande Covid-19-situationen och påverkan för det skånska näringslivet.

Deltagare: Regionala utvecklingsnämndens presidium med ordförande Anna Jähnke (M), 1:e vice ordförande Louise Eklund (L) samt 2:e vice ordförande Yvonne Augustin (S).

Dessutom finns Ulrika Geeraedts, Utvecklingsdirektör; David Lindén, enhetschef näringsliv och arbetsmarknadsenheten; Anna Råman, tf enhetschef samhällsanalysenheten och Daniel Kronmann, enhetschef Innovation och entreprenörskapsenheten på plats.