”Skånska näringslivet blöder”

- Det skånska näringslivet blöder på många håll, säger Anna Jähnke (M), ordförande i Region Skånes utvecklingsnämnd, vid en pressträff.

Region Skånes analyschef Anna Råman säger att Skåne i närtid riskerar att få en stor våg av konkurser och varsel och i förlängningen en kraftig uppgång i arbetslösheten. Det mest akuta för företagen är likviditeten. För att underlätta för företag att ta del av statliga lån via Almi, kommer Region Skåne att satsa två miljoner kronor på personalförstärkning inom Almi.

Tillsammans med bland andra Almi startar Region Skåne också en företagsakut, dit företagare kan vända sig för att få svar på vad som gäller kring exempelvis korttidspermitteringar och karensavdrag.