Vårbruk

Nu är det högtryck på gården.

Kör ut den siste flytgödseln nu. Det ä’r Nicke som är här och kör med sin Valmet traktor och tunna. Josse kör med traktorn och harvar ner gödseln direkt när den sprids. På så vis hindrar man kvävet att  försvinna upp i luften utan det myllas ner till växterna som vi odlar. Nu sår vi först  lin, åkerbönor,lupiner och vårvete. Det är dom grödorna som behöver längst växtsäsong så där för börjar vi med just dom.

När vi nu kört ut gödseln och myllat ner den kommer min granne Uno och plöjer fälten till oss. Det är helt nödvändigt med att plöja marken av många skäl, speciellt med ekologisk växtodlig så är plöjningen oundviklig. 

Är det tex mycket ogräs på fältet harvar vi lätt så det gror först och väntar med plöjningen till ogräset kommit upp. Då det är läge att plöja så vänder man ner ogräset som då dör för att det inte får ljus och värme. På så vis vänder man detta problem men ogräs till en tillgång för när växtrester vänds ner i marken bryts det ner i marken och blir till gödning i stället.   

Det höstsådda vetet sätter nu världens fart att växa. Vi sådde ju sju sorters vete i höstas. Det var gamla spannmålssorter som vi sådde som vi till sommaren ska tröska, mala och provbaka med.

Höstrapsen har fått mycket stryk i vinter så 20% ungefär har utvintrat men resten ser fint ut.

Nu håller vi i dag. det är långa dagar nu.

Ta det lugnt där ute.