Tillsyn och en källare full av monster

X2000 dundrar frekvent förbi så att hela byggnaden skakar.  Ett godståg rasslar lite slött iväg utanför fönstret och ett Krösatåg kämpar för att få upp farten.

Inne på turistbyrån sitter en man med en pärm och en penna. Glasögonen åker på och av och runt honom sitter personalen och lyssnar uppmärksamt och försöker göra sitt bästa för att svara på hans frågor.

Jag har hakat på Ulf R Nilsson på brandtillsyn, en av de förebyggande uppgifter som räddningstjänsten utför. Olika punkter gås igenom med stor noggrannhet och vem som ska stå för olika ansvarsområden bockas metodiskt av och noteras av Ulf.  Därefter är det rundvandring både inomhus och utomhus och medan Ulf pekar ut förbättringsområden så tar personalen chansen att ställa frågor och berätta om incidenter och farliga situationer de har tagit del av.

Vi går även ner i en mörk källare, tillika skyddsrum, som bitvis bär tydliga spår av åttabeniga varelser (och sedan gick fotografen raskt upp igen med en känsla av att tusen otäcka djur krälade innanför kläderna).

 

Dagens brandtillsyn, om att förebygga innan något händer.
Dagens brandtillsyn, om att förebygga innan något händer.

 

Svenska flaggan vajar utanför och vi tar klivet in på turistbyrån i den gamla järnvägsstationen.
Svenska flaggan vajar utanför och vi tar klivet in på turistbyrån i den gamla järnvägsstationen.

 

Insidan av Osby kommun...
Insidan av Osby kommun…

 

Kaffekoppar och tavlor skakar när X2000 stressar förbi.
Kaffekoppar och tavlor skakar när X2000 stressar förbi.

 

Den viktiga pärmen.
Den viktiga pärmen.

 

Punkt för punkt prickas av i pärmen som är märkt Systematiskt Brandskyddsarbete.
Punkt för punkt prickas av i pärmen som är märkt Systematiskt Brandskyddsarbete.

 

Han jobbar en hel del med förebyggande arbete och har svar på i princip alla frågor som ställs.
Han jobbar en hel del med förebyggande arbete och har svar på i princip alla frågor som ställs.

 

Avsaknad av nödutgångsskyltar var en av de saker som Ulf påpekade måste åtgärdas.
Avsaknad av nödutgångsskyltar var en av de saker som Ulf påpekade måste åtgärdas.

 

Och han skriver. Och skriver.
Och han skriver. Och skriver.

 

Redan här var en åttabensskeptisk fotograf hyfsat avvaktande.
Redan här var en åttabensskeptisk fotograf hyfsat avvaktande.

 

Jamen, ni ser ju vilka som bor här...
Jamen, ni ser ju vilka som bor här…

 

I källaren är julgranen står julgranen praktiskt nog redo att plockas upp ur gömmorna.
I källaren står julgranen praktiskt nog redo att plockas upp ur gömmorna.

 

Dagens överraskning - i källaren finns släckutrustning av det inte särskilt moderna slaget.
Dagens överraskning – i källaren finns släckutrustning av det inte särskilt moderna slaget.

 

Hela bygganden granskas - inget undkommer Ulf hökblick.
Hela byggnaden granskas – inget undkommer Ulfs hökblick.

 

Även utemiljön synas.
Även utemiljön synas.

 

Och det var allt för i dag, men Projekt Räddningstjänst fortskrider. Såklart.

På återseende.