Vill du ha ett liv på ditt samvete?

Det här inlägget ville jag publicera redan i höstas, då det är ständigt aktuellt, men jag hade inte riktigt bildmaterial som räckte. Tyvärr känns det här ämnet i dag mer angeläget än någonsin.

I början av februari förlorade brandmännen i Attunda en kollega, helt i onödan. Vid räddningsarbete på en olycksplats blev gruppens styrkeledare påkörd och så allvarligt skadad att han avled. Det borde helt enkelt inte ha hänt.

Att bilisters beteende på en olycksplats är problematiskt är inget nytt, jag har fått höra det upprepade gånger sedan jag i september 2015 började att fotografera räddningstjänst. Det är en blandning av ilska och uppgivenhet som präglar de här historierna. Ilska för att brandmännens arbetsmiljö inte respekteras och uppgivenhet inför det faktum att det händer gång på gång att bilister ignorerar avspärrningar eller kör alldeles för fort förbi en olycksplats.

 

Såhär ser de ut, tälten som räddningstjänsten sätter upp när en olycka inträffat. Röd lampa betyder stanna, gul lampa betyder passera med stor försiktighet.
Såhär ser de ut, tälten som räddningstjänsten sätter upp när en olycka inträffat. Röd lampa (fast sken) betyder stanna, gul lampa (blinkande) betyder passera med stor försiktighet.

 

Rött betyder alltså stopp. Inget annat utan bara att du ska stå stilla med ditt fordon tills dess att du får andra direktiv.
Rött betyder alltså stopp. Inget annat utan bara att du ska stå stilla med ditt fordon tills dess att du får andra direktiv.

 

Så vad är då en lämplig hastighet, om vi nu förutsätter att du och ditt fordon tillåts passera? Det är väldigt, väldigt enkelt – kör inte fortare än att du kan stanna om någon plötsligt kliver ut framför dig. Annars kanske just DU får leva resten av ditt liv med vetskapen att du skadat eller dödat en annan människa.

Det är dags att prata klarspråk och istället för att försöka dränka er i text så hoppas jag att budskapet går in med hjälp av bilder. Genom att starta Projekt Räddningstjänst har jag nämligen fått lära känna väldigt många underbara människor. Jag vill inte att något ska hända dem, eller någon annan. Jag vill inte se fler svarta rubriker som en följd av någons vårdslöshet och omdömeslöshet.

Det räcker nu.

 

I januari var jag ute med Hässleholms Grupp 4 på en trafikolycka på riksväg 21. De som passerade olycksplatsen hade visserligen dämpat farten men ingen hade hunnit stanna om en brandman plötsligt tagit ett steg ut i andra körfältet.
I januari var jag ute med Hässleholms Grupp 4 på en trafikolycka på riksväg 21. De som passerade olycksplatsen hade visserligen dämpat farten men ingen hade hunnit stanna om en brandman plötsligt tagit ett steg ut i andra körfältet.

 

Kommer ni ihåg att jag var med Janne ute på en bilolycka i Osby? Ni ser tältet, ni ser det röda stoppljuset? Trots det fanns de bilister som helt enkelt struntade i stoppsignalen.
Kommer ni ihåg att jag åkte med Janne på en bilolycka i Osby? Ni ser tältet, ni ser det röda stoppljuset? Trots det fanns det bilister som helt enkelt struntade i stoppsignalen.

 

Jag diskuterade med räddningschefen i Osby, Peter Dubrefjord om hur säkerheten kan förbättras. Han säger:

– Genom att utbilda egen personal i hur vi skall organisera arbetet på en olycksplats och hur vi skall ställa upp fordon för eget skydd. Vi ska också ha tillgång till utrustning för både utmärkning och hastighetssänkande åtgärder. Räddningsledaren bör stänga och säkra vägen så länge det pågår ett räddningsarbete.

När jag undrar varför inte en väg alltid stängs av i samband med trafikolycka menar han att han tror att det är viljan att ”vara smidig och hjälpa” de köande bilisterna, som gör att trafiken emellanåt släpps fram.

-Men jag tror att räddningsledare kommer att spärra av vägarna inledningsvis i större omfattning än i dag. Han fortsätter:

-Ta det väldigt försiktigt när det är utryckningsfordon på plats. Är det rött, fast sken så är det stopp, precis som vid ett trafikljus. Först när räddningsarbetet är avslutat har vi resurser att börja dirigera trafik och släppa på ett körfält i taget. Före det går alla våra resurser åt att försöka undsätta de drabbade.

 

Räddningschefen Peter Dubrefjord: Var snälla och respektera avspärrningar och de anvisningar ni får på plats!
Räddningschefen Peter Dubrefjord: Var snälla och respektera avspärrningar och de anvisningar ni får på plats!

 

Vill du bli påkörd av en sådan här?
Vill du bli påkörd av en sådan här?

 

Eller en sådan här? Två lite hotfulla bilder. För de som arbetar på våra vägar är det här hotet på riktigt.
Eller en sådan här?
Två lite hotfulla bilder. För de som arbetar på våra vägar är det här hotet på riktigt.

 

Har du lust att vara orsak till att Peter, Fredrik eller Bengt ...
Har du lust att vara orsak till att Peter, Fredrik, Bengt …

 

...Henrik, Mattias, Göran, Micke, Eero, Janne, Johan, Jocke eller Brian inte kommer hem till sina familjer efter avslutat larm?
…Henrik, Mattias, Göran, Micke, Eero, Janne, Johan, Jocke eller Brian inte kommer hem till sina familjer efter avslutat larm?

 

Du vet inte hur det ser ut längre fram där räddningspersonalen arbetar. Kanske ser deras arbetsplats ut såhär? De behöver kunna lita på att du respekterar deras arbetsmiljö.
Från din plats i kön har du inte en aning om hur det ser ut längre fram där räddningspersonalen arbetar. Kanske ser deras arbetsplats ut såhär? De behöver kunna lita på att du visar hänsyn.

 

Det kan också se ut så här. En väldigt tydlig bild som visar brandmännens fokus. De har väldigt liten möjlighet att samtidigt hålla koll på trafiken runtomkring.
Det kan också se ut så här. En väldigt tydlig bild som visar brandmännens fokus. De har väldigt liten möjlighet att samtidigt hålla koll på trafiken runtomkring.

 

Vi tar det igen: Rött sken = Stanna. Gult blinkande sken = passera med försiktighet.

På återseende.