Vardag och Blåljus II

Då har det blivit dags för brandmän och chefer att själva få komma till tals. I drygt åtta månader har de alltså blivit förföljda av mig och jag tycker bara att det är rättvist att de får säga sitt. Det är många fina ord och positiva kommentarer men också, föga förvånande, vittnesmål om en inledande skepsis och nervositet innan de träffade mig och de fick se vad som publicerades.

Frågan var: Hur har det känts att vara en del av Projekt Räddningstjänst?

 

 

Naturligt och givande skulle jag säga. Bloggen har ju haft en förmåga att ganska obemärkt och smidigt (förmodligen också lömskt och sneaky) smälta in i sen lite annorlunda del av världen som ju faktiskt räddningstjänsten utgör - på det sättet ha det känts helt naturligt. Att bli "granskad" och ibland bildligt (😂) "ifrågasatt" är också naturligt och nödvändigt för oss för att utvecklas. Därmed har det blivit jättegivande för både mig och organisationen.
Jimmie Ask, räddningschef i Osby kommun: Naturligt och givande skulle jag säga. Bloggen har ju haft en förmåga att ganska obemärkt och smidigt (förmodligen också lömskt och sneaky) smälta in i den lite annorlunda del av världen som ju faktiskt räddningstjänsten utgör – på det sättet har det känts helt naturligt. Att bli ”granskad” och ibland bildligt  ”ifrågasatt” är också naturligt och nödvändigt för oss för att utvecklas. Därmed har det blivit jättegivande för både mig och organisationen.

 

Projekt "Räddningstjänsr" blev mycket bättre än jag trodde och överträffade mina förväntningar. Inte minst för Åsas pricksäkra sätt att visa hur arbetet går till på en räddningstjänst i en mindre kommun. Hon har också på ett mycket bra och roligt sätt förklarat hur det är att vara deltidsbrandman och inte minst hur det också påverkar hela familjen när någon anställd som deltidsbrandman. Bloggen har gett en annorlunda och tidigare inte publicerad vinkel på en annars väldigt belyst bransch. Inte minst genom olika program på tv. Åsa har med sitt sätt att lyssna, ta in och dra rätt slutsatser också vunnit både vårt förtroende och vår vänskap. -Stort tack och lycka till med förtsättningen av projektet.
Peter Dubrefjord, f d räddningschef i Osby kommun: Projekt Räddningstjänst blev mycket bättre än jag trodde och överträffade mina förväntningar. Inte minst för Åsas pricksäkra sätt att visa hur arbetet går till på en räddningstjänst i en mindre kommun. Hon har också på ett mycket bra och roligt sätt förklarat hur det är att vara deltidsbrandman och inte minst hur det också påverkar hela familjen när någon anställd som deltidsbrandman.
Bloggen har gett en annorlunda och tidigare inte publicerad vinkel på en annars väldigt belyst bransch. Inte minst genom olika program på tv.
Åsa har med sitt sätt att lyssna, ta in och dra rätt slutsatser också vunnit både vårt förtroende och vår vänskap.
-Stort tack och lycka till med förtsättningen av projektet.

 

 Det har känts inspirerande att varit med som en del i detta projekt, allmänhetens nya syn/insyn på vår verksamhet, tips och goda råd till medborgare i kommunen till allas nytta. Genomslaget har ju varit enormt. Kan bara tacka och säga positiva saker om detta projektet och hur det har genomförts genom Dig Åsa.
Jan Persson, insatsledare, Osby: Det har känts inspirerande att varit med som en del i detta projekt, allmänhetens nya syn/insyn på vår verksamhet, tips och goda råd till medborgare i kommunen till allas nytta. Genomslaget har ju varit enormt.
Kan bara tacka och säga positiva saker om detta projektet och hur det har genomförts.

 

Efter att ha följt brandmännen i Lönsboda och Osby och den skrynkliga vardagsbilden av brandmännens vardag så ställde jag frågan till Åsa om hon ville se samma saker i likadana bilar, med likadana brandställ, med samma hjärta och passion för sin hembygd men kanske i andra former, lika men ändå olika. Att följa samma yrkeskår men med nya namn i liknande situationer. Det blev positivt direkt och vi hade en första träff med fokus på rökdykning i hög riskmiljö. Det är ett moment som ställer extremt höga krav på alla led i en sådan insats. Dagen till ära hade vi vår högsta politiska ledning i Kommunalrådet Peter Kovacs med oss, längst fram och med de tyngsta uppgifterna. Det är viktigt att en politisk styrd verksamhet får politisk insyn i den verksamheten man fattar beslut kring, inte bara i pappersform utan även där svetten lackar och kraften sprutar. Den aktuella dagen var det ny personal i nya roller som övades. Efter denna dagen där även vädret visade sig från mest nyckfulla sida så enades vi om att Åsa skulle komma tillbaka och följa någon av våra specialfunktioner, vi råkar ha några stycken. Eftersom Åsa gillar höjder så blev det naturligt att följa vårövningen i Avancerad räddning. Detta är en regional resurs för hela Skåne. Denna gången förlagd till Skäralid och Kopparhatten. En heldag med fokus på reparbete. Alla som arbetar med räddningstjänst har en passion för att hjälpa andra. Man gör det gärna och man gör stora uppoffringar, ofta med en låg ersättning. Känslan av att göra ett bra jobb både i situationer av glädje och i sorg där man kan göra skillnad för den lilla människan och för ett företags fortsatta existens är ofta betalning nog för de flesta. Det är sällan detta förevigas på ett sådant sätt som Åsa gjort. Det är viktigt att inte samhället tar för givet att våra brandmän finns där till vilket pris som helst. Precis som allt annat måste de vårdas och respekteras. Därför tror jag att detta projekt har visat den verkliga vardag det innebär att vara brandman med återkommande övningar, repetition och nötande oavsett individ som skildrats, oavsett anställningsgrad, oavsett befattning, oavsett storlek på kår. Det är samma uppgift som ska genomföras och utan passion ingen prestation. Vi är glada och stolta av att ha fått förevigas i detta projekt. Hoppas du fortsätter lyfta fram ett av samhällets viktigaste grundpelare. Henrik Persson Operativ Chef Räddningstjänsten Höganäs
Henrik Persson, operativ chef, Räddningstjänsten i Höganäs: Efter att ha följt brandmännen i Lönsboda och Osby och den skrynkliga vardagsbilden av brandmännens vardag så ställde jag frågan till Åsa om hon ville se samma saker i likadana bilar, med likadana brandställ, med samma hjärta och passion för sin hembygd men kanske i andra former, lika men ändå olika. Att följa samma yrkeskår men med nya namn i liknande situationer. Det blev positivt direkt och vi hade en första träff med fokus på rökdykning i hög riskmiljö. Det är ett moment som ställer extremt höga krav på alla led i en sådan insats. Dagen till ära hade vi vår högsta politiska ledning i Kommunalrådet Peter Kovacs med oss, längst fram och med de tyngsta uppgifterna. Det är viktigt att en politisk styrd verksamhet får politisk insyn i den verksamheten man fattar beslut kring, inte bara i pappersform utan även där svetten lackar och kraften sprutar. Den aktuella dagen var det ny personal i nya roller som övades. Efter denna dagen där även vädret visade sig från mest nyckfulla sida så enades vi om att Åsa skulle komma tillbaka och följa någon av våra specialfunktioner, vi råkar ha några stycken.
Eftersom Åsa gillar höjder så blev det naturligt att följa vårövningen i Avancerad räddning. Detta är en regional resurs för hela Skåne. Denna gången förlagd till Skäralid och Kopparhatten. En heldag med fokus på reparbete.
Alla som arbetar med räddningstjänst har en passion för att hjälpa andra. Man gör det gärna och man gör stora uppoffringar, ofta med en låg ersättning. Känslan av att göra ett bra jobb både i situationer av glädje och i sorg där man kan göra skillnad för den lilla människan och för ett företags fortsatta existens är ofta betalning nog för de flesta. Det är sällan detta förevigas på ett sådant sätt som Åsa gjort. Det är viktigt att inte samhället tar för givet att våra brandmän finns där till vilket pris som helst. Precis som allt annat måste de vårdas och respekteras. Därför tror jag att detta projekt har visat den verkliga vardag det innebär att vara brandman med återkommande övningar, repetition och nötande oavsett individ som skildrats, oavsett anställningsgrad, oavsett befattning, oavsett storlek på kår. Det är samma uppgift som ska genomföras och utan passion ingen prestation.
Vi är glada och stolta av att ha fått förevigas i detta projekt. Hoppas du fortsätter lyfta fram ett av samhällets viktigaste grundpelare.

 

Projekt Räddningstjänst har av mig upplevts som ovanligt ärlig och engagerande journalistik. Att kunna vara med och bidra till denna typen av seriös information om det yrke som jag snart ägnat 30 år åt, har känts viktigt och roligt. Åsa är en klok och förtroendeskapande människa som har en proffsig approach, vilket gör att det är enkelt att ta med henne även när det hettar till lite och blir verkligt allvar. Jag tycker också att det har varit extra bra att det inte varit de största organisationerna som deltagit i projektet, eftersom detta skapar ett annat djup i presentationen. Vidare så har inte målet vara att skapa tillfälliga scoop, utan istället har Åsa fokuserat på detaljer som kanske normalt inte syns eller som någon reflekterar över. Mina sammanfattande åsikter får bli; - Hög proffsighet - Fantastisk estetisk blick för detaljer - Klok selektering - Avslappnat arbetsklimat - Verklighetstrogen bild Tack för ett strålande jobb Åsa Med vänlig hälsning, Per Friis Brandmästare/Insatsledare Lag 4 Räddningstjänsten Hässleholm
Per Friis Brandmästare/Insatsledare, Räddningstjänsten Hässleholm: Projekt Räddningstjänst har av mig upplevts som ovanligt ärlig och engagerande journalistik.
Att kunna vara med och bidra till denna typen av seriös information om det yrke som jag snart ägnat 30 år åt, har känts viktigt och roligt.
Åsa är en klok och förtroendeskapande människa som har en proffsig approach, vilket gör att det är enkelt att ta med henne även när det hettar till lite och blir verkligt allvar.
Jag tycker också att det har varit extra bra att det inte varit de största organisationerna som deltagit i projektet, eftersom detta skapar ett annat djup i presentationen. Vidare så har inte målet vara att skapa tillfälliga scoop, utan istället har Åsa fokuserat på detaljer som kanske normalt inte syns eller som någon reflekterar över.
Mina sammanfattande åsikter får bli;
– Hög proffsighet
– Fantastisk estetisk blick för detaljer
– Klok selektering
– Avslappnat arbetsklimat
– Verklighetstrogen bild
Tack för ett strålande jobb Åsa

 

Roligt! Att så här i början av anställningen och även innan få en bättre inblick i vardagen hos brandmännen i kommunen har varit väldigt roligt, intressant och spännande! Känns kul att ha medverkar (om än lite) i detta projekt som är viktigt att belysa och ge människor insikt i! Jag har lärt mig mycket av Projekt Räddningstjänst och tillsammans är vi starkast!
Jannike Rickardsson, brandman, Lönsboda: Roligt! Att så här i början av anställningen och även innan få en bättre inblick i vardagen hos brandmännen i kommunen har varit väldigt roligt, intressant och spännande! Känns kul att ha medverkat (om än lite) i detta projekt som är viktigt att belysa och ge människor insikt i! Jag har lärt mig mycket av Projekt Räddningstjänst och tillsammans är vi starkast!

 

Det har varit väldigt roligt att vara en del av projekt räddningstjänst. Tycker det är superbra att det tas upp vad räddningstjänsten egentligen gör, att det inte alltid bara handlar om allvarliga olyckor. Som ungdomsledare tycker jag det är jättespännande att även UBK fått vara en del av projektet, vi behöver all hjälp vi kan få med att sprida vår verksamhet! ☺
Sofie Martinsson, ungdomsledare i Ungdomsbrandkåren i Osby: Det har varit väldigt roligt att vara en del av Projekt Räddningstjänst. Tycker det är superbra att det tas upp vad räddningstjänsten egentligen gör, att det inte alltid bara handlar om allvarliga olyckor. Som ungdomsledare tycker jag det är jättespännande att även UBK fått vara en del av projektet, vi behöver all hjälp vi kan få med att sprida vår verksamhet!

 

Det har varit super kul! Många goa skratt :) Du har varit mycket duktig!!
Emma Martinsson, brandman, Osby: Det har varit super kul! Många goa skratt. Åsa har varit mycket duktig!!

 

et var bara positivt att ha dig i hasorna. Folk fick möjlighet att se vilka vi är och vad vi gör. Finns säkert ingen annan räddningstjänst som är så väl dokumenterad. Säker på att du varit till stor hjälp i arbetet med att rekrytera nya brandmän. Man fick också se hur utsatta vi är på vår arbetsplats, i trafiken. Många dråpliga o roliga situationer, skulle absolut ställa
Mikael Svensson, brandman/styrkeledare/insatsledare, Osby: Det var bara positivt att ha Åsa i hasorna. Folk fick möjlighet att se vilka vi är och vad vi gör. Finns säkert ingen annan räddningstjänst som är så väl dokumenterad. Säker på att Åsa varit till stor hjälp i arbetet med att rekrytera nya brandmän. Man fick också se hur utsatta vi är på vår arbetsplats, i trafiken.
Många dråpliga o roliga situationer, skulle absolut ställa upp igen!

 

Det har varit kul att ha ett proffs med sig vart man än är. Men vi är ju proffs på olika sätt.
Mattias Nilsson, brandman, Osby: Det har varit kul att ha ett proffs med sig vart man än är. Men vi är ju proffs på olika sätt!

 

Det har varit super kul! Man har märkt av att folk som sett och läst projekt räddningstjänst har fått en helt annan bild av räddningstjänsten. Dom förstå mer vad vi sysslar med. Det är viktigt att folk vet att vi finns till 😊 Tycket du har gjort en kanonbra jobb du skriver på ett sätt som får en att vilja läsa mer och mer! Jättekul!
Emelie Jönsson, brandman, Lönsboda: Det har varit super kul!
Man har märkt av att folk som sett och läst Projekt Räddningstjänst har fått en helt annan bild av räddningstjänsten. Dom förstår mer vad vi sysslar med. Det är viktigt att folk vet att vi finns till.  Tycker att Åsa har gjort en kanonbra jobb och att hon skriver på ett sätt som får en att vilja läsa mer och mer! Jättekul!

 

Bloggen projekt räddningstjänst började i slutet av förra sommaren har jag för mig. Vi fick innan det, reda på att vi skulle bli följd av en bloggare. Det var ju en känsla med blandad förtjusning. Det var lite oroligt men spännande i början. Sen medan tiden gick och man började följa bloggen blev det mer och mer en vardag. Jag tycker att det har varit en spännande och rolig tid. Jag rekomenderar varmt att om det är någon annan räddningstjänst som får chansen att bli följd av Åsa, ta chansen. Som jag förstod när jag gick räddningsledare A så är det mängder med räddningstjänsten och myndigheter som följer bloggen. Det är kul.
Simon Johansson, brandman/styrkeledare, Lönsboda: Projekt Räddningstjänst började i slutet av förra sommaren har jag för mig. Vi fick innan det, reda på att vi skulle bli följd av en bloggare. Det var ju en känsla med blandad förtjusning. Det var lite oroligt men spännande i början.
Sedan medan tiden gick och man började följa bloggen blev det mer och mer en vardag. Jag tycker att det har varit en spännande och rolig tid. Jag rekommenderar varmt att om det är någon annan räddningstjänst som får chansen att bli följd av Åsa, ta chansen.
Som jag förstod när jag gick räddningsledare A så är det mängder med räddningstjänster och myndigheter som följer bloggen. Det är kul.

 

Riktigt roligt att få se hur vi ser från andra hållet för man tänker inte så mycket på det när man är uppe i jobbet. Det kändes lite konstigt när vi fick reda på att någon skulle plåta oss under tjänstgöring men det släppte snabbt o du blev en i gänget o sen tänkte man inte på att kameran var där. När man fick se bilderna sen så tänkte man, gjorde vi verkligen så. Tack så mycket för denna tiden, hoppas det blir fler uppdrag.
Göran Ekman, brandman, Osby: Riktigt roligt att få se hur vi ser från andra hållet för man tänker inte så mycket på det när man är uppe i jobbet. Det kändes lite konstigt när vi fick reda på att någon skulle plåta oss under tjänstgöring men det släppte snabbt och Åsa blev en i gänget och sedan tänkte man inte på att kameran var där. När man fick se bilderna sen så tänkte man, gjorde vi verkligen så. Tack så mycket för denna tiden, hoppas det blir fler uppdrag.

 

ag var lite nervös eller orolig att det skulle kännas obehagligt att fotad utan att man har koll på hur och när .men det kändes mer som att du jobbade som en i gruppen och det var nog den största reklamkampanjen som deltidskåren varit med om vad jag vet.☺
Dan Andersson, brandman/styrkeledare, Osby: Jag var lite nervös eller orolig att det skulle kännas obehagligt att fotad utan att man har koll på hur och när .men det kändes mer som att Åsa jobbade som en i gruppen och det var nog den största reklamkampanjen som deltidskåren varit med om vad jag vet.

 

Imorgon kommer det ett samlande inlägg om projektet där alla länkar finns med. Och det kan ju hända att ni framöver får möta brandmän i bloggen, men det blir utanför Projekt Räddningstjänsts ramar. Jag har stående inbjudan till flera olika räddningstjänster att få komma dit och fota, vilket känns som ett av de bästa betyg som jag som fotograf kunde få.

Stort, stort tack för den här tiden. Jag har frusit, skrattat och fått förmånen att möta otroligt härliga människor och jag har hela den här tiden lyckats undvika Bullens korv.

På återseende, definitivt på återseende.