Hur avancerat som helst – nere i en grop

Det här inlägget är fortsättning på det kyligt blåsiga inlägget om komplicerad och repfylld utomhusräddning med räddningstjänsten i Höganäs (länk här). Och om ni minns så skrev jag att den där specialfunktionen som brandmännen i Höganäs ägnar sig åt, avancerad räddning, inte bara innefattar ren klättring utomhus vid stup och klippor. AR-gruppen (ni ser – jag börjar haja jargongen) löser även andra komplexa uppgifter, som till exempel att undsätta personer som befinner sig på mer eller mindre (ofta mer) knepiga ställen.

Jag var i alla fall helt överlycklig över eftermiddagens övning, och detta av två anledningar:

1) vi var inomhus och Bloggen uppskattar inomhustemperaturer väldigt mycket mer än dito utomhus.

2) Det var en helt ny miljö för mig att fotografera i och det är alltid en extremt peppande utmaning. Just här var det trångt och kvicka truckar for kontinuerligt hit och dit som små flitiga arbetarbin, samtidigt som olika gigantiska maskiner slamrade och väsnades. En speciell miljö helt enkelt.

Följande scenario var utgångspunkten för insatsen.

AR-gruppen får larm till Lindab Metallindustri i Grevie. Medvetslös person nere i grop under en klippmaskin. Gropen används för att samla upp spillplåt och personen har utfört städning av gropen när han föll ihop. Personal får ingen kontakt med honom. Indikationer på att personen lider av epilepsi.

Brandmännen och ambulanspersonalen möts upp av en av företagets anställda som visar dem till den stora monstermaskinen som är placerad ovanför en elva meter djup grop. Långt där nere (det hissnar lite i magen) kan jag, med hjälp av kamerans teleobjektiv, skymta en lealös docka som är omgiven av vasst metallspån och spillbitar.

Räddningspersonalen agerar snabbt och innan jag hinner reagera så är linor fästa på olika ställen och Magnus från ambulansen är på botten av schaktet, nere hos den medvetslöse mannen. Det går ytterligare ett par minuter och sedan kommer den anställda som sköter maskinen och hon berättar att det snabbt blir dålig luft nere under maskinen och att företagets säkerhetsföreskrifter därför säger att en person endast får vistas i gropen max 15 minuter åt gången.

Räddningspersonalen måste snabbt ställa om till den nya informationen och bedöma hur lång tid Magnus befunnit sig nere hos den skadade och därefter går det undan – strax dyker både Magnus och docka upp vid kanten och Mats kollar mobilen och konstaterar att insatsen är godkänd tidsmässigt.

När händelsen gås igenom efteråt är alla rörande överens om att övningen inne på Lindab var väldigt värdefull ur erfarenhetssynpunkt och att scenariot inte på något vis är orealistiskt.

 

Framme vid den stora klippmaskinen.
Framme vid den stora klippmaskinen.

 

dsc_7311

 

Elva meter ner ligger den medvetslösa personen.
Elva meter ner ligger den medvetslöse personen.

 

Det faller på sjuksköterskan Magnus lott att klättra ner till botten av gropen.
Det faller på sjuksköterskan Magnus lott att klättra ner till botten av gropen.

 

dsc_7320

 

Andreas och Mats håller kontakten med Magnus.
Andreas och Mats håller kontakten med Magnus.

 

Här får styrkan information om att tiden man bör befinna sig i klippgropen är ytterst begränsad.
Här får styrkan information om att tiden man bör befinna sig nere i klippgropen är ytterst begränsad.

 

dsc_7345

 

dsc_4148

 

dsc_7335

 

Magnus är på väg upp med den nödställde.
Magnus är på väg upp med den nödställde.

 

Öppningen är ganska smal.
Öppningen är ganska smal.

 

Men det är inga problem - dockan är i säkerhet och Mats kollar av hur lång tid räddningsinsatsen pågått.
Men det är inga problem – dockan är i säkerhet och Mats kollar av hur lång tid räddningsinsatsen pågått.

 

Det var allt från Höganäs för den här gången. Kanske får ni träffa det här härliga gänget igen i framtiden, som vanligt vet man aldrig med den där hysteriskt fotograferande Bloggen…

Men jag kan ju i alla fall lite lätt avslöja att jag ska, om inget oförutsett inträffar, kamerastalka räddningstjänstfolk nästa vecka. Det blir en speciell övning och det är ett upplägg som är omgärdat av hemlighetsmakeri deluxe för att styrkan som ska delta inte ska råka  få kännedom om några som helst detaljer.

På återseende.