Sfärer i naturen

Jag lovade nyligen att mina gamla, slitna spelkulor skulle dyka upp igen i bloggen och ser man på.

Det var gott om regnvattentung natur att placera ut de små globerna i.