Pågående Dödligt Våld

Eller PDV, som det förkortas, är ett begrepp som tyvärr är alldeles för aktuellt, även i Sverige, och rubrikerna som vi ser från olika hörn av världen handlar om bland annat skjutningar på skolor och arbetsplatser. Det vill säga fruktansvärda tragedier som vi alla hoppas att bli förskonade från att någonsin uppleva. När en eller flera gärningspersoner bestämmer sig för att attackera och försöka döda så många som möjligt så skakas vår trygghet om på det mest brutala vis.

Polis, ambulans och räddningstjänst behöver givetvis ha beredskap för och kunna hantera dessa situationer och det är ett av de moment som ingår i höstens heldagsövningar för Räddningstjänsten i Osby kommun. Micke Svensson, instruktör och yttre befäl, förklarar:

– Uttryck som förhöjd hotbild och pågående dödligt våld var tidigare något som hände utomlands, men inte här hos oss. Nu har våldet kommit närmre och vi måste vara utbildade och ha förmågan att agera vid den här typen av händelse.

Ni som bor i Osby har säkert noterat hur det de senaste veckorna har rullat en mängd brandbilar i byn, övningen i PDV är alltså en av anledningarna till detta. Även polis, väktare och ambulans har deltagit  – allt för att öva samverkan vid insatserna.

När övningslarmet går är det som ett automatlarm, nivå 1, på kommunhuset i byn (i övningen får en annan byggnad i byn agera kommunhuset). Brandmännen förbereder sig enligt sedvanlig rutin för rökdykning men på väg mot platsen nås de av totalinfon från SOS Alarm, som är att det inträffat en skjutning i byggnaden, det finns skadade men ingen vet hur många och det är oklart var gärningspersonen befinner sig.

Yttre befäl larmas, likaså styrkan från Lönsboda. Säkerhetstänket är stort när de stora brandbilarna rullar in och brandmän, befäl, polis och ambulanspersonal samlas i skydd av fordonen. Polisen informerar om att nedervåningen är säker att börja arbeta i och brandmännen går in parvis för att försöka undsätta de som fallit offer i skjutningen.

Markörerna, dvs de ”skadade”, som ni kan se på bilderna kommer från Vuxenutbildningens vård- och omsorgsprogram och givetvis är inget blod autentiskt.

– Den feedback som jag har fått från deltagarna i övningen är positiv och det märks att övningen blev en nyttig tankeställare, berättar Micke.

 

Micke Svensson, instruktör och yttre befäl hos Räddningstjänsten i Osby kommun.

 

Styrkorna anländer till brytpunkten, en bit bort från det fiktiva kommunhuset.

 

I skydd av fordonen finns ledningsplatsen där alla samlas för en initial genomgång innan räddningsarbetet påbörjas.

 

Ledningsplats, Rolf från polisen delger den information som hittills har framkommit.

 

När de kommer in vet de inte vad som väntar, det automatiska brandlarmet tjuter för fullt och skriken från markörerna hörs knappt – miljön är minst sagt stökig ljudmässigt.

 

Samverkan mellan de olika aktörerna är en central punkt i övningen.

 

Även väktare är på plats.

 

Genomsökning efter fler skadade.

 

Brandmännen agerar i par för att både kunna vårda och hålla uppsikt på den kringliggande miljön.

 

 

Skadorna varierar, flera av ”offren” har svåra skottskador. Några av de skadade kan gå ut själva. Andra bärs ut, till synes livlösa. 

 

 

 

 

 

Vissa av de ”skadade” är vakna och pratbara.

 

 

Uppsamlingsplats.

 

Det var nyfikna blickar från flera förbipasserande under övningen. Men ingen vågade sig fram för att fråga vad som skett, förutom en individ:

 

Micke agerar här SOS-operatör och står ensam på gatan.

 

Fast snart inte så ensam längre.

 

Någon är nyfiken.

 

Men kanske lite skeptisk.

 

Men nyfikenheten tar överhanden.

 

I nästkommande inlägg ska ni få hänga med på dagens övriga insatser.

På återseende.

/Fotografen