Medvetslös på hög höjd

I släckbilen 265-8010 har jag paxat en plats i mitten bak och under färden lyssnar jag in taktikupplägget och idébollandet som brandmännen i Grupp 1 i Osby ägnar sig åt. De har fått veta att morgonens första larm gäller en person i svår belägenhet men i övrigt är informationen ganska knapphändig. Styrkan enas snabbt om ett initialt tillvägagångssätt och brandmännen åtar sig  varsin uppgift.

FIP (ja, det är branschsnack för Förste InsatsPerson), är framme först och kan lämna en vindruterapport över radion, för att styrkan vid ankomst ska ha lite mer information att agera på.

Läget är följande: en sisådär sex, sju meter upp i luften, i den avtagande morgondimman, hänger en person som vid arbete i skorstenen har blivit akut sjuk med medvetslöshet som följd. Personens arbetsfordon är parkerat på en för brandmännen försvårande plats, vilket gör att 265-8030 – Osbys nya höjdfordon inte kan användas för att nå upp till skorstenen.

Selar tas på och klättringsutrustning packas upp och Henrik och Linus börjar klättra upp till den nödställda kvinnan. Genom samarbete med övriga i gruppen, som har förmånen att stå stadigt i det daggvåta gräset, så lyckas de två fira ner kvinnan till marknivå igen, där hon tas om hand av fiktiv sjukvårdspersonal.

Micke Svensson, instruktör och yttre befäl, sammanfattar övningen:

Det här är en händelse där det inte finns en given lösning. Förmågan används också för att undsätta egen brandman som fallit och blivit hängandes i sitt fallskydd och därmed oförmögen att ta sig ner. Under övningsdagarna fick vi också stor hjälp i detta scenariot av instruktörer från räddningstjänsten i Hässleholm, den här dagen Pär-Olof Algotsson.

Ovanstående larmsituation är en av de insatser som genomfördes när Räddningstjänsten i Osby kommun nyligen hade heldagsövningar. Ni kommer att få följa flera övningar i framtida inlägg. Fotografen bommade bara två insatser; en pga fotografen inte kan klona sig och en medvetet då jag visste att det var en kemövning, vilket brukar vara rätt ovärt fotomässigt. Men ni ska få se brinnande hus och trafikolycka lite senare i veckan.

I dag får ni hålla till godo med höghöjdsräddning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär-Olof Algotsson, Räddningstjänsten Hässleholm.