Historiska vingslag

I veckan har en haft möjlighet att lyssna på två intressanta föredrag. Det första av professor Klas – Göran Karlsson från Lunds Universitet. Hans ämne var Det moderna trettioåriga kriget. Europa 1914 – 1945. Det är också titeln på hans senast utkomna bok som kom så sent som i januari 2019. 2014 kom Urkatastrofen: första världskrigets plats i den moderna historien. De båda böckerna kan sägas höra ihop. Klas – Göran Karlsson menar, att utan första världskriget hade det aldrig blivit något andra världskrig. Första världskriget satte fart på många andra oroligheter runt om i Europa. Han säger också att vår nutid påminner om mellankrigstiden. Liberalismen har det svårt. Det fanns inga egentliga orsaker till första världskriget; bara verkningar. Före första världskriget rådde det i stort sett fred.; efter har det varit krig. Före första världskriget rådde traditionalismen; efter kom modernismen. Kommunismen och nazismen föddes i första världskrigets skyttegravar.  Klas Göran Karlsson talade om gränsdragningarna efter första världskriget som aningslöst gjordes efter linjal utan hänsyn till hur verkligheten såg ut. Föreläsaren – som för övrigt har Ryssland som sitt specialområde – höll ett mycket intressant och tankeväckande föredrag där han pekade på förhållanden och sammanhang som inte är alldeles iögonenfallande för en lekman. Klas – Göran Karlsson beräknar ha en ny bok om Ryssland klar om ca två år. Vi hoppas då på en ny föreläsning.

Föreläsning nummer två handlade om Biskop Absalon, som levde under 1100 – talet. På danska sidan av sundet hyllades han som en hjälte medan han avskyddes i Skåne. Åke Ohlmarks har skrivit en bok om Absalon där han kallas Skånes djävul. Sven Rosborn, arkeolog och museiman, en av grundarna av tidskriften Populär historia och bokförlaget Historiska Media, föreläste om biskop Absalon och hans samtid. Sven Rosborn  har också en bok klar men inte tryckt om biskopen som också var en stor krigsherre. Mycket material om Absalon har hämtats från Saxo Grammaticus sexton handskrivna böcker om danskarnas historia. Han var sekreterare åt Absalon och finns med i dennes testamente. Absalon byggde borgar och kyrkor på strategiska ställen. Åhus borg är troligen byggd av Absalon liksom Skeingeborg och Sövdeborg.  Historien var mycket turbulent vid den här tiden. Kungar och stormän slogs om makten; släkten var ofta värst. Jag ser fram emot Sven Rosborns bok om Absalon

 

 

Evy Callmer
Namn: Evy Callmer
Presentation: Jag är bibliotekarie med stort intresse för texter av alla slag; böcker, tidningar, tidskrifter, bokbloggar, bruksanvisningar, innehållsdeklarationer m.m. Helst läser jag med penna i handen och stryker under och kommenterar. (Däremot är hundöron bannlysta i mina böcker!)

Sedan några år tillbaka har jag en egen blogg där jag främst skriver om böcker, författare och en och annan film. Bloggen är min personliga anteckningsbok som jag även inbjuder andra att läsa och gärna kommentera. Här hittar du den.

Fakta om läsecirkeln:
Tidningens läsecirkel är öppen för alla som vill vara med. Cirkeln leds av Evy Callmer, som väljer böcker och initierar diskussionsämnen. Alla är välkomna att diskutera böckerna i kommentarsfältet på bloggens inlägg.

Kategorier